หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
   วัดธรรมิกาวาส  (จังหวัด ชัยนาท)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดธรรมิกาวาส
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยุ่เลขที่ ๑๑๖ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 
ข้อมูล : วัดธรรมิกาวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๐๒ – ๓๐๓ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของนางไกร ทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำน้อย ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินของนางจิบ และนางแกะ ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำน้อย มีที่ธรณีสงฆ์สงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๖๒ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๘๘๒, ๘๘๓, ๗๕๐, ๗๔๙ อยู่ท้องที่ตำบลโพงาม ๑ แปลง ตำบลบางขุด ๓ แปลง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำน้อย ภูมิประเทศอยู่ในอ้อมของแม่น้ำ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๗.๒๕ เมตร ยาว ๑๕.๗๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๘ โครงสร้างก่ออิฐถือปูนขาว เป็นอิฐแผ่นใหญ่แบบโบราณ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น หอสวดมนต์กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และเป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ วัดธรรมิกาวาส เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ก่อนมีนามว่า “วัดค้างคาว” ต่อมาเมื่อได้มีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่น จึงได้ทำการบูรณะก่อสร้างวัดขึ้นมาในปีประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดธรรมิกาวาส” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราว พ.ศ. ๒๔๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๘ รูป สามเณร ๑ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๐ มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่วัดนี้ด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 8 ท่าน         
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-921-3126