หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
   วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง  (จังหวัด ชัยนาท)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 
ข้อมูล : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑๕ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๒๕๖ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๒ วา ติดต่อกับที่ดินของนายย้ำ สมหวัง ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๒ วา ติดต่อกับทางสาธารณะและที่ดินของนางกลับ บุญเสริม ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินของนางอุ่ม, นายไผ่, นายกอน และนางกลับ ทิศตะวันตกยาว ๗ เส้น ๑๓ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ดินของนายยิ้ม, นายสุวรรณ,นายสด นางจีนและนางอยู่ พื้นทีตั้งวัดเป็นที่ราบมีป่าไม้และแม่น้ำ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๙ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถและพระพุทธรูปอื่นอีก จำนวน ๖ องค์ ที่วิหารมีพระพุทธรุปจำนวน ๕ องค์ วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง เดิมเรียก “วัดโบสถ์” เป็นวัดร้างมาก่อน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. ๒๓๐๐ สมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์ ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนนามจาก “วัดโบสถ์” เป็น “วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง” เมื่ววันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๗ สินหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๑ รูป สามเณร ๑ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๐๑ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา
 
 
ผู้เข้าชม 2 ท่าน         
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-921-3126